Typy hodů v DiscGolfu

V DiscGolfu existuje celá řada způsobů, jakými talíř házet. Řadu z nich jistě běžně používáte a dokážete pojmenovat, ale některé hody třeba vůbec neznáte nebo nevíte, jak je správně pojmenovat. Připravili jsme proto pro vás tento článek, abyste se v jednotlivých typech hodů zorientovali, naučili se terminologii a hlavně správnou techniku. K tomu by vám měly pomoci následující popisky a hlavně krátká ilustrační videa, která má na svědomí Tomáš Reidlich, člen Ultimo teamu.

 

BACKHAND

K cíli stojíš bokem. Pokud házíš pravou rukou, tak i pravá noha je vpředu. Při nápřahu se ruka natahuje zpět podél těla, dokud není úplně propnutá. Rameno házecí ruky se dostává za úroveň druhého ramene a při plném nápřahu se hlava otáčí od cíle o 90°, aby pohyb ramene umožnila. Samotný odhoz začíná rotací boků a ramen po směru hodu, házecí ruka jde těsně kolem těla loktem napřed. Hlavní úkol házecí ruky je v jejím otevření před vypuštěním disku – využívá rotaci těla a k celkové energii přidává „bič“ – v momentě, kdy se vedený disk dostane na úroveň hrudi, se předloktí otevírá; odhod dokončuje pohyb zápěstí, který dodává veškerou potřebnou rotaci disku a vypouští ho z ruky. DŮLEŽITÉ je tímto pohybem projít, a přestože disk již letí, tělo dokončuje rotaci – házecí ruka končí za námi a levá noha (pro praváky) přešlapuje dopředu.

Z backhandu vychází následující variace hodů:

 

Hyzer

Levá strana disku (pro leváky pravá strana) směřuje k zemi po celou dobu letu. Disk opisuje křivku zprava doleva (pro leváky zleva doprava).

Postoj: v předklonu

Disky: stabilní

 

 

 

Anhyzer

Pravá strana disku (pro leváky levá strana) směřuje k zemi po celou dobu letu. Disk opisuje křivku zleva doprava (pro leváky zprava doleva). Aby bylo zamezeno přirozenému stočení disku zpět vlevo (pro leváky vpravo) je potřeba používat nestabilní/obité disky.

Postoj: v záklonu/rovný

Disky: nestabilní

 

 

 

Flex-shot

Má stejný průběh jako anhyzer, ale v poslední části letu se přirozeně stáčí zpět vlevo (pro leváky vpravo). Letová křivka tvoří esíčko, které jde zleva doprava a zpět vlevo (pro leváky zprava vlevo a zpět vpravo).

Postoj: v záklonu/rovný

Disky: stabilní

 

 

 

Hyzer-flip

Má stejný začátek jako hyzer, ale disk se za letu srovná, nebo dokonce překlopí („flipne“) do anhyzer úhlu. Záleží, jak moc nestabilním diskem házíš, jestli se na konci vrátí zpět vlevo (pro leváky vpravo), nebo ne.

Postoj: v předklonu/rovný

Disky: nestabilní

 

 

 

FOREHAND / SIDEARM

K cíli stojíš bokem. Pokud házíš pravou rukou, tak levá noha je vpředu. Po nápřahu začíná hod z natažené ruky tahem lokte k tělu, kde mu s rotací pomáhají boky a ramena. Stejně jako při backhandu i zde prochází disk po přímce ke koši. Celkovou rotaci udává pohyb zápěstí v závěru hodu. Oproti backhandu je forehand technicky jednodušší a umožňuje sledování cíle po celou dobu hodu.

Z forehandu vychází následující typy hodů:

 

Hyzer

Pravá strana disku (pro leváky levá) směřuje k zemi po celou dobu letu. Disk opisuje křivku zleva doprava (pro leváky zprava doleva).

Postoj: v předklonu

Disky: stabilní

 

 

 

 

Anhyzer

Levá strana disku (pro leváky pravá) směřuje k zemi po celou dobu letu. Disk opisuje křivku zprava doleva (pro leváky zleva doprava).

Postoj: v záklonu/rovný

Disky: nestabilní

 

 

 

 

Flex-shot

Má stejný průběh jako anhyzer, ale v poslední části letu se přirozeně stáčí zpět vpravo (pro leváky vlevo). Letová křivka tvoří esíčko, které jde zprava doleva a zpět vpravo (pro leváky zleva doprava a zpět vlevo).

Postoj: v záklonu/rovný

Disky: stabilní

 

 

 

Hyzer-flip

Má stejný začátek jako hyzer, ale disk se za letu srovná, nebo dokonce překlopí („flipne“) do anhyzer úhlu. Záleží, jak moc nestabilním diskem házíš, jestli se na konci vrátí zpět vpravo, nebo ne.

Postoj: v předklonu/rovný

Disky: nestabilní

 

 

OVERHEAD

Oproti backhandu a forehandu, které využívají plachtění disků ve vodorovné poloze, se overheady hází vertikálně. Jako oštěp nebo kámen. Jejich využití najdeš jak v přehazování vysokých překážek, tak v hodech na přesnost. Pokud ti jde baseball/softball/házená atd., máš předpoklady overheadem překonat vzdálenost 100 metrů.

Existují následující variace overhead hodů:

 

Thumber (palčák)

Úchop disku je stejný jako u forehandu ALE s diskem obráceným NARUBY. Do okraje disku (rimu) netlačí ukazováček, ale palec – proto název „palčák“. Disk házíš do výšky před sebe tak, aby jeho horní okraj byl odkloněn od těla. To znamená, že spodní plocha disku směřuje mírně k nebi; pokud by směřovala k zemi, v letu se nepromítne očekávaná trajektorie. Po výhozu disk opisuje křivku zprava doleva a zpět vpravo (pro leváky zleva doprava a zpět vlevo).

 

 

 

 

Tomahawk / Hammer (sekera / kladivo)

Úchop disku je stejný jako u forehandu. Disk házíš do výšky před sebe tak, aby jeho horní okraj byl nakloněn k tělu. To znamená, že spodní plocha disku směřuje mírně k nebi; pokud by směřovala k zemi, v letu se nepromítne očekávaná trajektorie. Po výhozu disk opisuje křivku zleva doprava a zpět vlevo (pro leváky zprava doleva a zpět vlevo).

 

 

ROLLER

Typ hodu, při kterém zvolíš místo letu vzduchem jízdu po zemi.

Pokud úhel k zemi bude tak malý, že se disk nikdy nepřetočí na horní plochu, tak jde o CUT ROLLER.

 

Backhand roller

Při odhodu se zakloň, tím dáš úhel disku takový, aby na zem dopadl na hranu. Pokud se nechceš namáhat záklonem, použij nestabilní disky. Ty se při rovném / mírně anhyzerovém hodu za použití dostatečné energie překlopí k zemi sami. Trajektorie jízdy backhandového rolleru je s koncovkou vpravo (pro leváky vlevo).

TIP: čím větší je anhyzer úhel, při kterém disk dopadá, tím rychleji se bude stáčet.

 

 

 

Forehand roller

U forehandu stačí stát rovně a seknout disk před sebe tak, aby jeho horní okraj byl mírně odkloněn od těla. Na konci jízdy se disk začne stáčet vlevo (pro leváky vpravo).

TIP: v čím větší rovině disk dopadne k zemi, tím rychleji se bude stáčet.

 

 

PUTT

poslední hod na cíl (koš).

 

Classic putt

Stojíš pravou (leváci levou) nohou vpředu a narozdíl od silových hodů/příhozů již nejsi bokem k cíli, ale čelem. Házecí ruka jde od těla přímo ke koši, zadní noha generuje energii odrazem a udržuje stabilitu těla („holubička“).

 

 

 

 

Straddle putt

Od klasického puttu se liší postavením nohou – ty nejsou za sebou, ale vedle sebe, ve stejné vzdálenosti od koše. Energie z nohou se generuje propnutím z podřepu (vyhoupni se až na špičky).

 

 

 

 

 

Turbo putt

„Jako když zámecký číšník nese stříbrný podnos s pečeným bažantem“. Disk máme nad úrovní ramen, zespod je podpírán palcem uprostřed disku. Zbylé prsty jsou po obvodu disku a drží ho zvenčí, na přímce ke koši za diskem. Rotaci udáváme stejným způsobem, jakým šroubujeme žárovku do lustru; ukazovák tlačí zezadu do disku, přitom se otáčí po obvodu proti směru hodinových ručiček (pro leváky po směru hodinových ručiček).