Pravidla DiscGolfu

Princip hry

DiscGolf má velice podobná pravidla jako klasický golf. Hřiště se skládá z určitého počtu jamek (obvykle 6, 9 či 18), které jsou v tvořeny ocelovými koši s řetězy. Každá jamka má svůj PAR, tzn. "optimální" počet hodů, kterými by měl hráč dopravit disk z výhoziště do koše. Celkový PAR hřiště je součtem parů jednotlivých jamek. Za každý hod nad PAR jamky se hráči připočítává jeden trestný hod, za každý hod pod par jamky se naopak bod odečítá. Vítězem se stává hráč, který celé hřiště zahraje nejmenším počtem hodů.

  

Tip: 

Ke hraní DiscGolfu nutně nepotřebujete speciální hřiště. Vlastní hřiště si můžete vytvořit kdekoli a jako jamky si určit např. kmeny stromů či jakékoli jiné objekty, do kterých se lze diskem bezpečně trefit.

 

Základní pravidla DiscGolfu

První hod

 • Na každé jamce začínáte hru z určeného výhoziště směrem k cíli.
 • Cíl - jamku - tvoří ocelový discgolfový koš.
 • Při odhozu disku musíte být celým tělem na ploše výhoziště. Po odhozu můžete přešlápnout.

  

Další hody

 • Další hod házíte z místa, kde se disk zastavil.
 • Při házení se musíte dotýkat alespoň jednou částí těla místa do 30 cm za zadní hranou disku směrem k cíli. Přešlápnout po odhozu smíte jen pokud je cíl dále než 10 metrů.
 • Pokud disk zůstal na stromě, házíte z místa pod diskem. Pokud se pod disk nedostanete (uvízl např. v hustém křoví), házíte z nejbližšího možného místa na spojnici cíle a disku, ovšem vždy za diskem, tedy dále od cíle.
 • První hází vždy hráč, jehož disk je nejdál od hřiště. Hráči nesmí měnit žádnou součást hřiště, např. ohýbat nebo dokonce lámat větvě.

 

Bezpečnost především!

 • Vždy se přesvědčte, že ve směru vašeho hodu není žádná osoba ani zvíře, které byste mohli zasáhnout. Každý hráč je plně odpovědný za svůj hod / disk.
 • Každý hráč je plně odpovědný za svůj hod / disk.

  

Dobré vědět

 • Na začátku každého hřiště se obvykle nachází InfoBoard - tabule s mapou celého hřiště a veškerými důležitými informacemi. Pokud se u hřiště nachází půjčovna disků, InfoBoard by vám měl prozradit, kde ji najít.
 • Vedle výhoziště každé jamky se obvykle nachází tzv. TeeSign - tabulka s informacemi o dané jamce - mapka, délka, par a případně speciální pravidla.
 • Nejčastější speciální pravidla jsou:
  • OB (Out of Bounds) - pokud disk dostane za vyznačený prostor (ven ze hřiště), hráč si musí připočítat jeden trestný hod. Zároveň se vrací na místo, kde disk překročil hranici hřiště a další hod hází odtud. 
  • Mandatory (povinnost) - hráč musí např. obhodit vyznačenou překážku (strom, sloup apod.) z určené strany nebo se strefit do vyznačené oblasti (tzv. ostrov). Nesplnění povinnosti znamená buď házet zpět, tak aby byla povinnost splněna, případně přičtení trestného bodu a přesun do takzvané Drop Zone, odkud následuje další hod.

  

Kompletní pravidla DiscGolfu

 

Škola pravidel PDGA

PDGA pro vás připravila ucelenou video-sérii, ve které si můžete poslechnout všechna základní pravidla. Rozhodně doporučujeme zhlédnout před vaším prvním PDGA turnajem. Videa jsou v angličtině, ale můžete si k nim zapnout české titulky (a nemusíte se bát často nesmyslného automatického překladu, Vojta Rozsíval všechna videa poctivě přeložil).