Tento pátek, 31. 5., bude mít kamenná prodejna na Letné ZAVŘENO. Děkujeme za pochopení.

Letové vlastnosti discgolfových disků

Co se týče letových vlastností disků, discgolf je v tomto ohledu docela alchymie. Každý disk se ve vzduchu chová jinak, a pokud chcete discgolf alespoň trošku ovládnout, je potřeba vědět, co zhruba očekávat od disku, kterým právě házíte.

 

V první řadě je důležité znát základní typy disků a současně s tím by vás měla zajímat čtyři “tajemná” čísla, která najdete v popisu každého discgolfového talíře. Tato čísla vám totiž napoví, jak zhruba daleko je schopen disk dolétnout a jaká bude jeho letová dráha. Je třeba si však uvědomit, že čísla popisují dráhu letu v případě optimálního hodu. Tzn. letová dráha bude odpovídat číslům pouze při použití správné techniky a optimální síly hodu. Let disku je tedy ovlivněn úrovní a silou hráče, typem a technikou hodu, ale také opotřebením disku, povětrnostními podmínkami a dalšími faktory. Pojďme si nyní rozklíčovat, co jednotlivá čísla znamenají:

 

První dvě čísla ovlivňují délku doletu disku.

Rychlost (Speed)

První ze série čtyřech čísel udává rychlost disku v rozsahu 1-15. Čím větší číslo, tím je disk rychlejší a měl by tedy doletět dále. Pro puttery jsou většinou čísla 1-3, pro midrange 4-5, pro fairway drivery 6-9 a pro distance drivery 10-15. Na první pohled lze rychlost disku určit podle tloušťky rimu (neboli ráfku = zahnutého okraje disku). Čím silnější a nižší je rim, tím větší rychlost by měl disk mít (ale také se bude hůře držet v ruce). Například Discraft Nuke má nejširší povolený ráfek - 2,5 cm a rychlost 13. Hodnoty 14 a 15 jsou spíše výjimkami, kdy má disk díky upravenému povrchu lepší aerodynamické vlastnosti (např. Opto Hex materiál).

Je třeba si uvědomit, že rychlost disku se automaticky NErovná délce doletu. Jak již bylo řečeno, hodně záleží na úrovni a síle hráče, takže začátečník pravděpodobně dohodí dále odlehčeným diskem s rychlostí 6 než těžkým driverem s rychlostí 13, který je určený pro silové hráče. Disky s vysokou rychlostí jsou obecně dobré do protivětru.

Glide

Glide je schopnost disku udržet se ve vzduchu, jinými slovy jak moc disk plachtí. Opět tedy parametr, který ovlivňuje délku doletu disku. Hodnoty se pohybují od 1 do 7 a opět zde platí, že čím je číslo vyšší, tím by měl disk doplachtit dále. Disky s menším glidem využijeme například pro puttování nebo ve větru, protože je proudění vzduchu tolik neovlivňuje. Obecně také platí, že čím menší glide disk má, tím je stabilnější (a v silném větru to platí dvojnásob).

 

Třetí a čtvrté číslo v pořadí určují stabilitu disku.

Turn

Turn popisuje stabilitu disku v první fázi letu, kdy je rychlost jeho rotace nejvyšší. Hodnoty se udávají v rozmezí -5 až 1. Čím nižší číslo, tím více se disk bude stáčet doprava - bude nestabilní (viz níže). Například Mamba od Innovy s hodnotami 11, 6, -5, 1 je opravdu hodně nestabilní. Pro začínající hráče je lepší mít nestabilní disk, protože se nebude stáčet doleva tak rychle, jako stabilní a doletí dále. Hráči, kteří nehodí dál jak 50 metrů nestabilitu zřejmě nepocítí, protože disk nedokáží dostat do takové rychlosti, kde by se turn projevil. Čím dále potom budete házet, tím více se disk bude stáčet doprava.

Fade

Fade je poslední hodnota, která udává stabilitu disku v poslední fázi letu, kdy rotace disku začíná zpomalovat. Hodnoty fade se pohybují v rozsahu 0-5. Zde platí, že čím větší fade, tím více se disk bude stáčet doleva - bude stabilní. Jako příklad můžeme uvést Motion od MVP s hodnotami 11, 4, 0, 4 - velmi stabilní disk (nulový turn, vysoký fade).

 

Je důležité si uvědomit, že výše popsaná čísla a letové vlastnosti, které z nich plynou, platí v případě backhandového hodu pravou rukou (nebo forehandu levou rukou). Pokud házíte levou rukou backhandem nebo pravou rukou forehandem, disk má opačnou rotaci (proti směru hodinových ručiček), a bude tedy při vysokých otáčkách zatáčet doleva (turn) a při nízkých otáčkách fadeovat doprava.

Tento číselný systém pro hodnocení letu disků zavedla Innova, jeden z nejstarších a nejznámějších výrobců discgolfového vybavení. Většina dalších výrobců tento systém přejala, a pokud čísla nenajdete zakomponována přímo v potisku samotného disku, jistě je najdete na webových stránkách výrobce nebo v každém solidním e-shopu, včetně toho našeho. Existují také různé mobilní nebo webové aplikace, které vám prozradí čísla jednotlivých disků a často i znázorní letové dráhy při různých typech a silách hodů. Za zmínku stojí následující:

 

PS. Pokud výrobce oficiálně nepopisuje letové vlastnosti disku pomocí těchto čísel, bývají čísla odvozována pomocí různých metod a jeden disk tak na dvou různých webech může mít rozdílné číslování. Není proto ideální porovnávat disky, pokud máte informace ze dvou různých zdrojů a také se obecně nedoporučuje porovnávat mezi sebou disky dvou různých výrobců. Tak jen aby vás to nezmátlo :)

 

Discraft a jeho číslování

Známý výrobce Discraft klasifikuje letové vlastnosti svých disků o něco jednodušeji - pouze pomocí jednoho čísla, které zpravidla najdete vytištěné i na samotných discích. Disky, které mají tendenci zatáčet doprava (turn), jsou označeny záporným číslem. Rovné disky jsou označeny nulou a stabilní disky, které v konečné fázi letu zatáčejí doleva (fade) mají kladná čísla od 0,5 do 3.

Stabilita disků

Pojďme si říci trochu více ke stabilitě disků, od níž se odvíjí, jak se disk bude ve vzduchu chovat. Jak již bylo řečeno, stabilitu určují parametry turn a fade, ale abychom se nemuseli bavit pouze o číslech, disky o něco obecněji rozdělujeme na:

Stabilní (Overstable)

Rovně hozený disk se stáčí doleva (opět budeme počítat s pravorukým backhandem). Tady pozor na slovíčkaření. Stabilní neznamená, že letí rovně, jak by se mohlo zdát. Znamená to, že když disk hodíte dostatečně rychle, tak si udrží stabilitu a nezačne se stáčet doprava. Obecně totiž platí, že čím větší rychlostí disk odhodíte, tím větší tendenci má stáčet se doprava. Jedná se zpravidla o disky nulovou hodnotou turn a kladnými hodnotami fade.

Rovné (Straight)

Rovné (Straight) - Rovně hozený disk letí po celou dobu letu rovně. Typické je mírné stáčení doprava ze začátku a mírné stáčení doleva na konci letu, když disk ztrácí rychlost.

Nestabilní (Understable)

Rovně hozený disk se v první fázi letu stáčí hodně doprava, na konci se narovnává, nebo případně stáčí zpět doleva. Jedná se zpravidla o disky se zápornou hodnotou turn a nulovou nebo nízkou hodnotou fade. Nestabilní disky jsou vhodné pro začátečníky, kterým budou létat spíše rovně. U pokročilých, a zejména silových hráčů hrozí, že nestabilní disk “přeperou” - tzn. že disk poletí hodně doprava a na konci letu se nesrovná, ani se nezačne stáčet doleva.

 

TIP: V našem e-shopu můžete discgolfové disky filtrovat jak podle stability, tak podle jednotlivých čísel.

 

Plast a jeho vliv na stabilitu disku

Vliv na stabilitu disku může mít také plast, ze kterého je disk vyráběn. Většina výrobců vyrábí jeden model disku v několika různých plastech a ačkoli číselné parametry disku zůstávají stejné, realita může být jiná. Dá se například říci, že disk od Innovy v materiálu Champion je stabilnější (mají reálně menší turn) než stejný disk v prémiovém plastu (Star nebo GStar). Tento rozdíl je znatelný zejména u distance driverů. Podobné rozdíly ve stabilitě plastů existují i u většiny dalších výrobců.

Na stabilitu disku má vliv také opotřebení plastů. Každá malá oděrka či jiná deformace plastu dokáže změnit aerodynamiku talíře, a tudíž jeho letové vlastnosti. Obecně platí, že disky vyrobené ze základních (nejlevnějších) materiálů se obouchají nejrychleji a nejvíce, prémiové plasty naopak odolají i prudkým nárazům a zachovají původní letové vlastnosti disku velmi, velmi dlouho.

Někteří hráči nosí v bagu několik identických disků v různých fázích opotřebení a vědí, že každý se bude chovat ve vzduchu trochu jinak, čehož pak využívají ve svůj prospěch při hře.

Přečtěte si více o plastech v discgolfu >>

 

Další užitečné články: